Vlky

Všeobecné informácie

Vlky (maď. Vők, nem. Nickelsdorf) je obec na Slovensku v Bratislavskom kraji v okrese Senec.

Poloha
Obec Vlky sa nachádza v Bratislavskom kraji, 15 km juhozápadne od okresného mesta Senec. Malá, zväčša poľnohospodárska obec leží bokom od hlavných komunikácií, na pravom brehu Malého Dunaja. Územie obce je 362 hektárov, leží v nadmorskej výške 126 – 127 m na Podunajskej nížine v severozápadnej časti Žitného ostrova na mladom agradačnom vale Malého Dunaja. Odlesnený rovinný chotár tvoria mladšie treťohorné ílovité vrstvy s pieskami a štrkmi, na nich sú dunajské uloženiny. V juhovýchodnej časti chotára sú pokryvy viatych pieskov. Brehy Malého Dunaja lemuje zväčša porast vŕb, ktoré vytvárajú nejedno romantické zákutie. Zmiešaný les tvoria agát, buk, osika, v súčasnosti aj borovice. V obci je postavených 145 rodinných domov, zväčša prízemných, niekoľko jednoposchodových. počet obyvateľov je 442. Centrum obce tvorí malé námestie s obecným úradom, materskou školou, pomníkom padlým hrdinom a autobusovou zastávkou. Medzi dominanty obce patrí zvonica, pamätník padlým hrdinom a lurdská jaskyňa.


Údaje:
Obyvateľov:444
Hustota:118 osôb/km²
Nadmorská výška:126 m
Rozloha:3,62 km²
Súradnice:17.6846377,47.8299269
PSČ:900 44