Vlky

Materská škola

Riaditeľka materskej školy: Marta Koszorúsová
Tel.: 02/45958 481

Učiteľka materskej školy: Marta Dömötör
Tel.: 02/45958 481

Email: materskaskola.vlky@gmail.com