Vlky

Obecné zastupiteľstvo

Valter Árva Vlky č.82
Vojtech Barica Vlky č.47
Vincent Domonkos Vlky č.126
Ing. Pavel Dömötör Vlky č.15
Ing. Ľudovít Koszorús Vlky č. 150